تعرفه طراحی موشن گرافیک

کلاس ویژه

انیمیشن ده بعدی
میلیون تومان ۲
 • سناریو خلاقانه
 • نریشن
 • کاراکتر محور
 • کیفیت HD
 • تحویل ۶ تا ۸ روز

کلاس حرفه ای

میلیون تومان ۱٫۴۰۰
 • سناریو
 • نریشن
 • استفاده از کاراکتر
 • کیفیت HD
 • تحویل ۵ تا ۷ روز

کلاس اقتصادی

هزار تومان ۹۰۰
 • سناریو
 • نریشن
 • بدون کاراکتر
 • کیفیت HD
 • تحویل ۳ تا ۵ روز
توسط
تومان