نمونه کار اینفوگرافیک

اینفوگرافی افتتاح پروژه ها هفته دولت (استانداری قم)

اینفوگرافی اعملکرد شش ماه نخست دفتر امور روستایی و شوراها (استانداری قم)

اینفوگرافی اعملکرد شش ماه نخست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی (استانداری قم)

اینفوگرافی گزارش کمک های مردی به سیل زدگان نیمه اول ۱۳۹۸ (کمیته امداد قم)

اینفوگرافی گزارش عملکرد خدمات فرهنگی و آموزشی به مددجویان (کمیته امداد قم)

اینفوگرافی تامین نیاز های دستگاه های اجرایی با استفاده از ظرفیت قانونی سازمان ها ( سازمان همیاری شهرداری های قم)

اینفوگرافی معرفی امام کاظم علیه السلام

توسط
تومان